ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονομα
Επίθετο
Επάγγελμα/Ειδικότητα
Φορέας / Ίδρυμα
Διεύθυνση
Ταχ/κός Κώδικας
Πόλη
Τηλέφωνα
Fax
Email
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
H ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ
Ανακοίνωση ΗΔΗ ενταγμένης στην στρ. τράπεζα που έχει ΗΔΗ προγραμματιστεί, με τίτλο:
   
Προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση Αναρτημένη ανακοίνωση  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Επιλογή αρχείου